Rječnik

  A

 • A - veznik: "Vo su trpije, a di je brunac?", " A di su karte?" uzvik na koncu pitanja: "Ne grije ti za rukom, a?"
 • ABAK - nekad se rabio kao naziv za računanje od 1 do 100
 • AFAN (AFON) - nesvjestica
 • AHA - uzvik potvrde, zadovoljstva ili zluradosti
 • AJ (AJMO, AJTE) - "Aj tamo kod dvuoranov, pa išći!", "Ajte dico ća iz dvuora!", "Ajmo doma, kasno je.", "Ajte (ote) zbogun."
 • AJME - uzvik kod žaljenja ili čuđenja: "Ajme meni majo moja!"
 • AJO - uzvik čuđenja: "Ajo ča je šesan."
 • ALA - uzvik poticanja: "Ala, ala, gremo ća."
 • ANĐE (ONĐE) - anđeo
 • ARĆAŠ - gradele ispred karoca za ložiti luč, kod ribolova na sviću, obično se koristila sredina borova drva kao pršut, jer lako i dobro gori
 • ARDENJI - razni pribor, alat i sitnice (obično nepotreban)
 • ARGANEL - konopac za potezanje mreže i slični konopci po brodu
 • ARMATI - pripremiti, opskrbiti brod ribarskim alatom, opremiti mrežu za ribarenje (konop, šuvar i olovo)
 • ARMIŽ - oprema broda
 • ART (ORT) - različite vrste mreža i ostalog za ribarenje
 • AŠTA - koplje za barjak, stativa na brodu
 • B

 • BA - dječji poljubac: "Daj santuli ba!"
 • BABIN POS (BABIN PAS) - naziv za dugu
 • BABOR (BLABOR; BLAVOR) - vrsta zmije
 • BABUK - vrsta kruha friganog na ulju, udarac: "Dobićeš babuk ako ne budeš dobar!"
 • BACILJATI - mariti, hajati: "Ne baciljoj!"
 • BADILJ - vrsta lopate "na oštro", motka za miješanje vapna
 • BADIVATI - slušati, biti poslušan : "Ne badiva te muž."
 • BAGAJ - prtljaga
 • BAKETINA - mamac za ptice, rastopi se sirova guma i namažu se grančice, koje se postave na stablo, koje se postave na stablo, u blizini se postavi krletka s pticom kao mamac
 • BALA - lopta
 • BALATI - plesati, okretati, valjati
 • BALIN - zrno od lovačke puške, malo okruglo
 • BALITI - nesuvislo pričati: "Počelo je dite baliti, dobija zubiči."
 • BALUN - balon, nogometna lopta
 • BALJUŠKA - šiška bora
 • BANAK - vrsta klupe
 • BANDUNATI - okrenuti, zapustiti
 • BANJ - kupatilo
 • BANJADUR - vrsta posude za zalijevanje cvijeća, povrća
 • BARA - uzvik: "Bara ki ti broni?", vrsta alata za vađenje čavala
 • BARETA (BERETA) - vrsta muške kape
 • BARILO - drvena bačvica koja drži oko 66 litara, mjera za tekućinu
 • BARUFA - neprilika, smutnja
 • BASETAN - nizak
 • BAŠKOTIN - dvopek, prepečeni kruh
 • BAŠTUN - ispred prove okruglo drvo za privez jedra
 • BATUDA - zvuk udarca, jeka
 • BATUDO - prepuno, puno do vrha
 • BATUORDO - nerazumnik, budala
 • BAUL - škrinja za opremu (odjeću), veliki kovčeg "iz Amerike"
 • BAVALORIN - štitnik djetetu pod bradom da ne prlja odjeću
 • BEKA - ovca od milja
 • BERENICE - masline koje se beru sa stabla
 • BERŠE - cijepljenje protiv ospica
 • BI - bio, "Bi san ja do Navijorka i još dalje."
 • BIGUĆ - dio ferala na petrolej
 • BIJELITI - bojati vapnom
 • BIKARIJA - mesnica
 • BIKOR - mesar
 • BILJAC - vrsta domaćeg pokrivača
 • BILJET - putna karta
 • BIR - vrsta (loze)
 • BIŽAT - jegulja
 • BRECATI - zvoniti s prekidima, "Zvona su brecala puno vrimena."
 • BRIME - vezana određena količina "šume" za nošenje na glavi
 • BROFUL - prištić
 • BROKA - vrč koji je služio za držanje vode za umivanje
 • BRUNAC (BRUNCIN) - posuda za kuhanje na kominu s "proveslom"
 • BUBAC - udarac u tijelo
 • BUCEL - koloturnik (obično za dizanje jedra)
 • BUDIJE (BUDEL) - želudac kod pernatih životinja
 • BUDONTE (MUDONTE) - gaćice
 • BUGAČICA - poseban papir za upijanje tinte
 • BUGONCI - zimska bolest na prstima (prsti oteknu, crveni su i svreb)
 • BUKAPUORTA - drveni dio za pokrivanje broda (štiva)
 • BUKETA - otvor na plafonu za ulaz u potkrovlje
 • BUL - poštanska marka
 • BULETIN - malo pismo, poruka na papiru (smotana)
 • BULIN - mala boća kod igranja na boće
 • BUMBAK - pamuk, vata
 • BUMBUJSA (BAMBUSA) - vrsta ribe
 • BUNBIŽ (BUMBIŽ) - način bacanja boće
 • BUSNUTI - udariti glavom, udariti brodom u obalu
 • BUŠNUTI - poljubiti
 • BUŠTA - korice, vrsta novčanika, džep
 • C

 • CAKLO - staklo
 • CAPETA - vrsta motike (služi za otkopavanje povrća)
 • CATARA - nespretan brod, splav, dvije gajete povezane uz bok (obično drvenom gredom) za prijevoz drva (šume), vuklo ih se konopom s obale, "lancalo po kraju"
 • CAVATE - kućne papuče, stara obuća bez oplate na peti
 • CEKIN - zlatnik, dukat
 • CICA - sisa, dojka
 • CIKO - pokraj, tik uz
 • CIMA - konop koji se brod priveže uz obalu
 • CIMITAR - groblje
 • CINCELA - vrsta ribe
 • CIP - konopcem povezana dva špaga jedan za drugog, jedan se drži u ruci, a drugim se tuče žito
 • CMARITI SE - kada se meso polako peče i pušta sok, podrugljivo za osobu koja se sunča uz znojenje
 • COK (COKET) - komad drva za podupiranje ili pridržavanje nečega, "Jo držin maštije, stavi coket!"
 • COVATI - psovati, grubo kritizirati
 • CRKLICA - vrsta ptice
 • CRKVENO - nešto što je u vlasništvu crkve (najčešče zemlja ili šuma), "Moron pojti na crkveno nojti drško za capun."
 • CRNKA - vrsta smokve, ženska osoba crne kose (nekad se koristio izraz: muorasta)
 • CUF - prednji dio kose kod muškaraca
 • CUKRIČI - bomboni
 • CUOKA - u igri " na boće", boća koja zastane tik uz "bulin" ili drugu boću
 • Ć

 • ĆA - odavle, van, dalje itd. "Poša je ća.", Baci ga ća!", "Grin ća."
 • ĆAĆO - otac (oče!)
 • ĆAPATI - uhvatiti, uloviti "Ćapo san četiri uligne!", "Ćapoj cimu, na!"
 • ĆAPIN - pridržač kose od tanke čelične žice (kod žena), pridržač nečega u nekom poslu
 • ĆEPA - udarac nekog rukom po obrazu, vanjskim dijelom šake (nadlanicom)
 • ĆEŠ - hoćeš
 • ĆIFA - cipal (vrsta ribe)
 • ĆIJER - kćerka
 • ĆIKA - opušak
 • ĆIKATI - zavidjeti (zavist)
 • ĆIMULA - vrsta povrća (vrhovi zelja koji ide u sime)
 • ĆIVERICA - podrugljivo (glavu)
 • ĆO - ti (riječ poštapalice kod obraćanja drugoj osobi), "Čuješ ćo!", "Ćo, odi vamo.", "Ćo, ča ti je?"
 • ĆOK - ptica kos
 • ĆOZOT - ribar iz južne Italije
 • ĆUĆIN - duda, duda varalica
 • ĆUD - narav "Vražiju ćud ima!"
 • ĆUOK - igra prstima (kod dijece) "Daj mu ćuok!"
 • ĆUŠ - zapovijed magarcu da stane
 • ĆUTITI - osjećati
 • Č

 • ČA - što
 • ČAKNUTI - čučnuti
 • ČAN-ČAN - zapovijed životinji da čučne (obično kvočki)
 • ČEFULJA - grozd
 • ČELA - pčela
 • ČELJADE (ČELJODE) - čovjek
 • ČEPIJER - krpelj (vrsta nametnika)
 • ČEPRLJ - vrsta biljke
 • ČEPUNJATI - trgati zrnje grožđa
 • ČETIRE - četiri
 • ČIČATI - plakati glasno, kričati, derati se, glasanje crčka
 • ČIČOLJ - cvrčak
 • ČORE - čare "Čore mi je učinila."
 • ČRIPNJA - peka za pečenje jela ili kruha na "kominu" /na otocima je zemljana, dok je na kopnu jačešče limena)
 • ČRLJIV -crvljiv
 • ČRMALJ - crvena neplodna zemlja (nalazi se ispod plodne zemlje)
 • ČRV - crv, boja za bojanje tkanine ili ribarske mreže
 • D

 • DABI - blizu, skoro "Iman ih još dabi piješest!"
 • DALENČINA - daljina, udaljenost
 • DANGUBA - gubljenje vremena, osoba koja ništa ne radi
 • DASKE - potkrovlje, šufit "Digni kumpir na daske"
 • DAŽ - kiša
 • DEBELINA - debljina
 • DEBOLECA - bolest, slabost
 • DEBOTO - gotova do "Poša je deboto ima ura."
 • DEBUL - bolest, slabost
 • DENASKA - danas
 • DENJATI SE - udostojiti se
 • DEPIJU - previše, povrh, suviše
 • DI - gdje
 • DIBLJOK - divljak, neodgojena osoba
 • DIČINA - djeca
 • DI KI - gdje koji
 • DIKODER - gdjekod, kadkod
 • DIMLJE - donji dio dimnjaka, donji dio tijela
 • DIŠPETLJIVAC - onaj koji čini "dišpeti" (nestašluci)
 • DJAVA - vrag
 • DNO - dno broda, bačve ili mora
 • DOBA - vrijeme
 • DOGNATI - dovesti stoku
 • DOH - dah
 • DOFIN - čak, pače
 • DON - dan
 • DOR - dar, poklon
 • DORENUTI - dotjerati stoku (obično ovce)
 • DOSELE - dosada
 • DOSIJEĆI - dohvatiti
 • DOSPITI - dovršiti, završiti, stići do
 • DOTURKATI - dogurati nešto
 • DRAULIKA -hidraulična preša za masline
 • DRĆATI - drhtati, smrzavati se
 • DRICATI - izravnati "Dricoj timun!"
 • DROBNJAČA - vrsta masline sitna ploda
 • DROP - ostatak grožđa nakon iskuhavanja vina
 • DUMIDNO - vlažno
 • DUNDE - do tamo
 • DUNKLE - dakle
 • DUOKLE - do kuda, do kada
 • DUPERATI - upotrebavljati, koristiti, služiti se sa nečim
 • DURAĆA - vrsta masline
 • DURATI - trajati
 • DURIĆ - štapić za otresanje zemlje sa korijena žita
 • DUSTI - kopati u dubinu, dupsti
 • DVO - dva, dvoje
 • DVORINA - ograđeni prostor pred kućom, dvor
 • Đ

 • ĐANDAR - žandar
 • ĐILET - prsluk (kod gradskog odijela)
 • ĐIR - krug (šetnja)
 • ĐOMETAR - mjernik, geometar, "miroč"
 • E

 • E - je, jest (u potvrđivanju)
 • ETO - kod pokazivanja "Eto dažja."
 • EVO - kod pokazivanja "Evo smo prispili!"
 • F

 • FABRIKATI - namjestiti nešto loše
 • FACOUL - marama za glavu
 • FAGOT - svježanj, vrsta prtljage
 • FAJERICA - upaljač za cigarete
 • FALITI - pogriješiti, nedostajati, "faliti u križima" (kod dizanja tereta)
 • FALŠO - neprirodno, umjetno
 • FAMEJA - obitelj
 • FANAT - jedna od karata za igru (dečko)
 • FANELA - vrsta tkanine
 • FARABUTO - šarlatan, nestašna osoba
 • FAŠA - uska tkanina, zavoj
 • FEBAR - vrućica, povišena temperatura tijela
 • FENSA - daska na kraju "zuoga" (boćališta)
 • FERA - dio jedra
 • FEROL (FERO) - feral, svjetljika
 • FETA - kriška (kruha, sira i sl.)
 • FIJOK - mašna
 • FIJUBA - kopča (na posaju i sl.)
 • FILA - red "Sto san u fili uru vrimena"
 • FILJOCO - kumče
 • FIŠĆEK - sviralice na puhanje
 • G

 • GALETINA - keks/mornarski dvopek
 • GANAČ - metalna kuka
 • GARMA - šupljina/rupa u zidu kuće
 • GAŠA - vrsta uzla (laso)
 • GLAVATI - provirivati, nadvisivati
 • GLAVNJICA - drvce koje tinja
 • GNJAČE - tripice
 • GNJILA - trula
 • GNJILA - glina
 • GNJOT - gležanj
 • GOLIĆ - tić bez perja
 • GRAD - tuča
 • GRADIĆ - dječja igra s mindulama (bajame)
 • GRAFĆATI - grebati, češati
 • GRANČATI - grebato noktima i sl.
 • GRAPATI - duboko kopati
 • GRDEŠATI - grebati, guliti
 • GREBOČ - alat za struganje motike
 • GRICULI - zazubice
 • GRIHOTA - grijeh, šteta
 • GRIN - idem
 • GRIŠPA - nabor, bora
 • GROD - jačina rakije (gradacija)
 • GROFNUTI - nespretno pasti
 • GRUNA - komad stvrdnute zemlje
 • GUC - gutljaj, vrsta brodice
 • H

 • HAJATI - mariti za nešto
 • HALJA - mantija
 • HITATI - bacati
 • HITITI - baciti, žuriti se
 • HLJEMA - zadnja rakija slabe gradacije
 • HLJEMATI - ljuljati, tresti tekućinu
 • HLJIPATI - tužiti se, cmizdriti
 • HRBAT - leđa, škina
 • HRBLJATI- glasno gristi, glodati
 • HRIJEB - trupac, panj
 • HRIPATI - ružno kašljati
 • HROPITI - hrkati
 • I

 • IĆE - jelo
 • IČESA - išta
 • IDITI SE - ljutiti se
 • IJADA - hiljada, tisuća
 • IJENO - ijedno
 • IMBOTIDA - debeli prekrivač na postelji
 • IMBROJATI - prevariti
 • IMBROJI - konopčići za skračivanje jedra
 • IMBRUKANA - ubodena riba u mreži
 • INBAŽDATI - prošiti prije šivanja
 • INCINKVE - u krivo
 • INDRIC - adresa
 • INDURANO - pohano
 • INFIŠATI - umisliti
 • INGUORD - zavidan, razmažen
 • INKANAT - dražba
 • INKOLATI - zaljepiti ili uškrobiti
 • INPOŠTATI - poslati poštom
 • INTIMELA - jastučnica
 • INŽENJATI - razumjeti se u neki posao
 • ISKAŠTRITI - očistiti drvo od grančica
 • ISKATI - tražiti
 • ISPALICATI - istući palicom
 • ISPALJITI - izbaciti vodu iz čamca
 • ISPEŠTATI - pretući nekoga ili nešto
 • ISPLJESKATI - sabiti nešto (tjesto)
 • ISPRATIKATI - ispraksirati
 • ISTI - jesti, jednaki
 • ISTRTI - izbrisati, izmasirati
 • IŠATI - dignuti, podići
 • IŠĆIPATI - ištipati
 • ITAC - hitac
 • IZNEBUHA - iznenada
 • J

 • JACIJERA - ledenica, hladna prostorija
 • JAČMEN/JAČMER- izraslina kraj oka
 • JAMA - špilja
 • JARBULATI - stajati, nadvisti
 • JARGOLA - drška na timunu (kormilu)
 • JARINA - krupni morski pijesak
 • JASPRA - novac općenito
 • JAŠĆERICA - ranica u ustima
 • JAZIK - jezik
 • JAŽULA - vrsta zapenjača ba odjeći
 • JERBO - jer
 • JETIKA - zarazna bolest, TBC
 • JI/I - jedi
 • JO - ja
 • JO - uzvik "Jo ča si mi doni! Jo boli!"
 • JOK - jak, močan
 • JOPANJ - vapno
 • JOPET - opet
 • JORAM - jaram
 • JORULA - uski ograđeni prostor vrta za cvijeće
 • JOZ - jaz, jazina
 • JUOKATI - plakati
 • JURE - već
 • JUŠTO - taman, točno
 • JUTRO - sutra
 • K

 • KA - koja
 • KABO - kabao, drvena posuda za pranje robe
 • KABON - grubo pleteni vuneni ogrtač
 • KAKAVA - kakao
 • KAKUOV - kakav
 • KALAFOT - brodograditelj
 • KALAMITA - gromobran
 • KALEB - galeb
 • KAMIK - modra galica
 • KAMIŽOT - gornji dio radnog odjela
 • KANAŠTRELA - mreža plivarica
 • KANDELA - svijeća u crkvi
 • KANDELOR - sviječnjak
 • KANELA - cijevčica za točenje
 • KANET - drveni štapić za držanje plet. igle
 • KANICA - ženski pas u narodnoj nošnji
 • KANIŽELA - uski prolaz
 • KANPANA - vrsta ženske haljine
 • KANPIJUN - uzorak
 • KANTIR - komad drvene grede
 • KAPAC - kadare, sposoban
 • KAPELODA - udarac dlanom po glavi (šamar)
 • KARBUROĆ - svjetiljka na karbit
 • KAROC - povišeni dio pramčane statve (gajeta)
 • KARTULIĆ - pretinac u drvenoj škrinji za dokumente
 • KARTULINA - razglednica, dopisnica
 • KASA - mrtvački sanduk, blagajna
 • KAVIJA - zaoštreni kolac za krpanje konopa
 • KAŽOT - kiosk
 • KI - koji
 • KIJE - tko je
 • KITA - grana
 • KLANČINE - limeni otpad koji se vuče na staru godinu
 • KLOČITI - ravnati oranu ili kopanu zemlju
 • KLUBO - klupka vunenog konca
 • KLJAČITI - stajati na koljenima
 • KLJESEN - slina iz nosa
 • KLJITATI - krpati stare čarape
 • KLJUKA - drvena kuka, negativna ocjena u školi
 • KO - koja, kao
 • KOĆETA - prednja ili zadnja stranica postelje
 • KODLAK - vukodlak
 • KOFA - okrugla pletena košara sa ručicama sastrane
 • KOKULADA - kamen veličine šake
 • KOJER - brtva
 • KOKIR - alat za mješanje malte
 • KOL - kal, kurje oko
 • KOLAP - kap, infarkt
 • KOLARINA - kravata
 • KOLUMBOR - ispod očiju, dio mjeseca
 • KOMOR - obad
 • KOMOŠTRE - lanac koji visi u kominu
 • KOMUO - komoda
 • KOPA - stog slame
 • KOPITAR - alat za vađenje kamena iz mora
 • KORAM - poplat cipele od kože
 • KOREN - korijen
 • KORENJAČA - kornjača
 • KOTUL - suknja
 • KOTUN - vrsta tkanine
 • KRAČUN - zasun
 • KRASNICA - oruđe koje je služilo pri klanju svinja
 • KRASPUN - svragom/li>
 • KRELO - krilo
 • KRIJONCA - uljudnost, kultura
 • KRIVELJ - školjka Petrovo uho
 • KROŽAT - dio muške odjeće, prsluk
 • KRUTO - jako, puno, mnogo
 • KU - koju
 • KUĆU-KUĆU - poziv za svinje
 • KUDER - kuda
 • KUDILJA - drveni alat za presti vunu
 • KUKUVIJA - vrsta ptice, ženka od ćuka
 • KULAF - otvoreno more
 • KUNJ - klin
 • KUPLJENICE - masline kupljenje po podu
 • KURDELA - deblji konac od vune
 • KVODAR - okvir, slika