Povijest


O kolonatskim odnosima u Ugljanu - Autor: Milivoj Mufa

Po povijesnim izvorima na neke otoke Zadarskog arhipelaga puk se naseljavao u jednom mahu kao npr. na otoku Olibu. Naši ugljanski preci dolazili su u više navrata nalazeći ovdje u ravničarskim djelu šumovitog otoka Ugljana sigurnost i zaštitu. Prema Bianchievom djelu Zara Christiana najmasovnija selidba bila je ona iz Kruševa i Karina u sedamnaestom stoljeću.

Ilirski narod Liburni na Ugljanu - Autor: Vladimir Alavanja

Nakon mlađeg kamenog doba na našim prostorima pa tako i na otocima razvijaju se kulture bakrenog doba i kulture brončanog doba i to u razdoblju od 2 tisuće godina prije Krista. Nažalost ova su razdoblja u Sjevernoj Dalmaciji jako slabo poznata i istražena pa tako i zadarsko otočje. O tim razdobljima nema tragova u Ugljanu. Jedini trag oko kojeg su dugotrajne rasprave među povjesničarima, arheolozima, lingvistima da li se podatak kojeg donosi rimski pisac Plinije "Nasuprot Zadra nalazi se LISSA." ("Contra Jader est Lissa.") odnosi na otok Ugljan ili ne.

Ugljan u najstarija vremena - Autor: Vladimir Alavanja

Otok Ugljan ima sličnu geološku prošlost kao i ostali otoci zadarskog arhipelaga što znači da je izgrađen od stijena mezozojske starosti (razdoblje pred 225-65 milijuna godina). Mezozojiku pripadaju kredne formacije (turon i senon) dolomita u kojima od školjki dominira CHONDRONTA. Tim formacijama pripada područje Ćinte u Čeprljandi kao i područje uz more prema Lukoranu.

O podrijetlu imena Ugljan - Autor: Milivoj Mufa

O nazivu mjesta Ugljan pisalo je više autora, ali značajniji doprinos pripada akademiku dr. Petru Skoku kao i pokojnom župniku u Ugljanu 1933-1955. don Amosu - Rubiju Filipiju, dopisnom članu Hrvatske akademije.

<< 123 >>