Povijest


Sv. Hipolit

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Ugljanski triptih

Trodjelna slika s prikazom Bogorodice s Djetetom u cen­tralnom polju, te po četiri scene na krilima, pronađena je 1954. godine u dvorištu jedne seoske kuće u Ugljanu. Budući da je bila u iznimno lošem stanju, odmah je restaurirana u Restauratorskom ateljeu JAZU u Zadru. No izrazito loša oču­vanost slike, koja je sva bila izjedena, pocrnjela, s potpuno oštećenim dijelovima slikarskog premaza, i tada važeći prin­cipi pri restauraciji, uvjetovali su i opseg radova na umjetnini. Nije uklonjen zatamnjeni površinski sloj "povijesne patine", a nedostajući dijelovi su nadopunjeni preizraženim retušem. Stoga su ostali skriveni inače vrlo izraženi likovni elementi umjetnine, kako u njezinoj polikromiji, tako i u crtežu.

Stara prezimena na Ugljanu - Autor: Svemir Luštica Jr.

Zadarski knez Oktavijan Mocenigo dao je u ožujku 1608.godine napraviti popis stanovništva Zadarskog otočja. Njegov je popis drukčiji od popisa njegovih predčasnika i nasljednika. On ne sadrži samo broj stanovnika i broj muškaraca sposobnih za rad. Popis je prije svega sastavljen za svako selo posebno i to po obiteljima s prezimenom i imenom kućedomaćina odnosno kućedomaćice ,gdje domaćina nije bilo.