Stara prezimena na Ugljanu - Autor: Svemir Luštica Jr.

Zadarski knez Oktavijan Mocenigo dao je u ožujku 1608.godine napraviti popis stanovništva Zadarskog otočja. Njegov je popis drukčiji od popisa njegovih predčasnika i nasljednika. On ne sadrži samo broj stanovnika i broj muškaraca sposobnih za rad. Popis je prije svega sastavljen za svako selo posebno i to po obiteljima s prezimenom i imenom kućedomaćina odnosno kućedomaćice ,gdje domaćina nije bilo.

320. godina kasnije napravljen je ponovno detaljan popis stanovništva u kojemu je oko 200.prezimena sa zadarskog otočja jednostavno nestalo. Dakle ovaj popis stanovništva prvi je popis ikad zabilježen na našim otocima i već početkom prošlog stoljeća velik dio ovih prezimena zauvijek je nestao. Mjesto Ugljan danas broji devet zaseoka, ali u ondašnjem popisu nije zabilježeno ništa slično te je izgledao na sljedeći način:

VILLA DI UGLIAN
Antonio Sandalich
Mathio Fratrovich
Gregorio Micocich
Zuanne Sancich
Zuanne Rogometich ( Rogomentić )
Zuanne Sandalich
Andrea Gherdovich
Simon Choncich
Matthio Cernossia ( Crnošija )
Paulo Bucich
Marco Choncich
Matthio Mattessich
Martin Puglissich
Mathio Puglissich
Mathio Xilla
Donado Pastor
Antonio Strichich ( Strihić )
Marco Matthycevich
Cattarina Matthycevich
Orsa Matthycevich
Zorzi Stanich ( Stanić )
Simon Strichich ( Strihić )
Simon Morovich
Matthio Morterin
Lucia Maruceva
Mathio Carlovich ( Karlović )
Marco Spichia
Cattarina Mavrovich
Simon Carlovich ( Karlović )
Vuccho Dragozetovich
Zuanne Mattessich
Thomaso Priurich
Zorzi Tuncovich
Cattarina Ballarin
Zuanne Draghissich
Gregorio Cobanovich
Mandussa Vlahovich
Mathio Zentilich
Gregorio Fatovich ( Fatović )
Francesco Saricich
Mathio Saricich
Zuanne Saricich
Antonio Videovich
Elena Curlinich
Simonina Vuchoevich
Margarita Saracca ( Saraga )
Matthio Flachichievich
Matthio Mervich
Matthio Suricotta
Zuanne Vodopia
Lorenzo Vodopia
Luca Vodopia
Mathio Vodopia
Simon Paladich
Andrea Palladich
Nicolo Bellich ( Belić )
Francesco Bellich ( Belić )
Zuanne Bellich ( Belić )
Cattarina Bellich ( Belić )
Maddalena Sussich
Zuanne Herovich
Zuanne Micich
Lutia Micich
Martin Mavrovich
Zorzi Budievich
Luca Bassich ( Bašić )
Lorenzo Versatovich
Simon Gherganovich
Zuanne Sussich
Zuanne Pribich
Simon Pettessich
Mandiza Giadercich
Orsa Giadercich
Zorzi Mattessich
Zorzi Jadercich
Zuanne Baressich ( Barešić )
Catterina Baressich ( Barešić )
Francesco Pribich
Chiara Sarassich
Simon Ducich
Anastasia Ducich
Francesco Saletich
Zorzi Saricich
Francesco Pettessich
Martin Hrihich
Martin Miroevich
Lutia Miroevich
Zuanne Miroevich
Gregorio Miroevich
Martin Dardarovich
Andrea Sparcich
Mathio Bullicich
Simon Cervarich
Zorzi Vuchoevich
Martin Vuchoevich
Zorzi Vissich ( Višić )
Martin Saricich

Istaknuo sam prezimena s ovog popisa koja su na Ugljanu i dalje
prisutna,a sva ona koja su prepoznatljiva kao i ona koja nisu ovim
sam putem želio istaknuti da ne padnu u zaborav jer su davno prije
nas u neko drugo vrijeme bili naši,možda i prvi mještani.Jedino
što nas danas podsjeća na njih,na ta pomalo i prastara vremena
jest suhozid,silne gomile kamenja,kameni zidovi u suho sazidani
diljem našeg mjesta.To je njihov spomenik.

NAPOMENA : ( Upisani su samo predstavnici domova odnosno obitelji.
Istaknuto je i koliko je svaki dom imao ukućana te da li su bili djeca,srednje
ili starije dobi ali im imena nisu zabilježena.U tadašnjem popisu stanovništva
1608 god.uz navedena imena,zajedno sa svom djecom,ženama i osobama starije
životne dobi mjesto Ugljan je brojio 452 stanovnika.)

Svemir Luštica Jr.

Pogledano: 9488 puta