Arheološko istraživanje na Punti Ćuća u Ugljanu (www.ezadar.hr)

Arheološko istraživanje na Punti Ćuća u Ugljanu (www.ezadar.hr)

Arheološko istraživanje na Punti Ćuća u Ugljanu, nova je potvrda kasnoantičkog života na otoku Ugljanu te da je otok bio dio agera rimske kolonije Iader.

Istraživanje je proveo stručni tim na čelu s voditeljem Damirom Martinovim, kojeg su još činili arheolozi Mario Bodružić i Andrija Nakić, dok je nadzor nad izvršenim radovima obavio je Ivan Matković, arheolog i prof. povijesti iz Konzervatorskog odjela u Zadru. Lokalitet je uočila arheologinja - amaterka koja je nakon pronalaska ostataka ljudskih kostiju izvijestila MUP.

Dijelovi ljudskih kostiju bili su položeni u pravilnom anatomskom rasporedu u maniri pokopa, ali dobrim dijelom isprani djelovanjem mora i valova. U blizini nalaza ostataka kostiju nađeni su u ulomci keramike, te ostaci zidane građevine kamene strukture koja se kružno savijala prema zapadu tvoreći približno kružni oblik.

U doba antike razina mora bila je oko 2 metra niža nego sada, stoga je linija morske obale od pronađenog groba bila udaljena oko 70 metara u dubinu kopna. Većina pronađenih lokaliteta s naseobinama istražena je i stručno obrađena. Istraživanje na Punti Ćuća financirala je Općina Preko, a rezultati su objavljeni ovih dana. Antropološku analizu proveo je laboratorij Antropološkog instituta HAZU-a koji su utvrdili starost pokojnika i po nalazima na kostima prekomjerni fizički rad.

Na samom terenu uočeni su polukarbonizirani izdanci matične stijene uz polukružni zid koji upućuju na postizanje iznimno visokih temperatura, što može upućivati na određeni oblik neke proizvodnje koja se ne može sa sigurnošću utvrditi, naveo je u svom izvješću Damir Martinov, voditelj istraživanja.

Pogledano: 3161 puta