O kolonatskim odnosima u Ugljanu - Autor: Milivoj Mufa

Po povijesnim izvorima na neke otoke Zadarskog arhipelaga puk se naseljavao u jednom mahu kao npr. na otoku Olibu. Naši ugljanski preci dolazili su u više navrata nalazeći ovdje u ravničarskim djelu šumovitog otoka Ugljana sigurnost i zaštitu. Prema Bianchievom djelu Zara Christiana najmasovnija selidba bila je ona iz Kruševa i Karina u sedamnaestom stoljeću.

Po povijesnim izvorima na neke otoke Zadarskog arhipelaga puk se naseljavao u jednom mahu kao npr. na otoku Olibu. Naši ugljanski preci dolazili su u više navrata nalazeći ovdje u ravničarskim djelu šumovitog otoka Ugljana sigurnost i zaštitu. Prema Bianchievom djelu Zara Christiana najmasovnija selidba bila je ona iz Kruševa i Karina u sedamnaestom stoljeću.

Da su se selili na mahove potvrđuje popis žitelja koji je 1608. god. obavio zadarski knez Oktavijan Macenigo. U njemu od uvriježenih ugljanskih prezimena od ukupno 26 nalazimo samo 10, a to su: Barešić, Belić, Crnošija, Fatović, Karlović, Rogomentić, Stanić, Saraga, Strihić i Višić šta upućuje na to da su ostale ugljanske obitelji koje postoje i danas naselile kasnije.

Popis je obavljen kao izvješće senatu u Veneciji zbog utvrđivanja broja sposobnih muževa za rad, vojačenje i snadbijevanje brodova mornarima. Zanimljivo je spomenuti glede toga da su Mlečani zadarske otoke nazivali "perivoj galija". Ova pojedinost govori da život na novom obitavalištu nije bio bez opasnosti i teškoća. Pored toga što su zdravi mladići odlazili u nepovrat u selima zadarskih otoka, pa tako i u mjestu Ugljanu postojao je niz drugih obaveza. Za državu Veneciju moralo se obavljati mnoštvo besplatnih radova. To je bila neka vrsta "kuluka", a obuhvaćala je : iskrcavanje brodova u zadarskoj luci, dovoz izvađene pržine vlastitim brodom, ispeći i u Zadar dovesti vapno, prevesti sijeno iz Zatona, ospkrbiti vojnu bolnicu drvima, stražariti brodovima u slučaju potrebe po kanalima među zadarskim otocima i prevoziti poštu.

Već po dolasku, bez obzira u koje vijeme, naši preci zatekli su se na zemlji koja je bila vlasništvo veleposjednika. Oni su im nametnuli uvriježene odnose naslijeđene iz rimskog doba i sačuvane običajnim pravom. To je posebnost svih krajeva povezanih rimskim elementom i tradicijom, a sadržana je u nazivu kolon. To nije nikako isto što i kmet ili kmetstvo, kako to otočani često smtraju, poistovjećujuči svoj tadašnji položaj s kmetom u kontinentalnom dijelu Hrvatske.

Riječ kolon, prema rimskom kolonus, znači onoga koji obrađuje zemlju. Kolon, u otočkom smislu, obrađuje zemlju veleposjednika s kojim se veže ugovorom o davanju prihoda s obrađene zemlje. Davanje je ovisno o nagodbi, jer su sklapajući pojedinačne ugovore unosili različite uvjete i klauzule.

Za razliku od kmetova koloni su pravni subjekti i slobodni ljudi koji mogu prihvatiti ili ostaviti obrađivanje zemlje, dok su kmetovi bili vezani za vlastelina koji je raspolagao njihovim sloboštinama.

Zbog spomenutih individulanih ugovora kolonatski odnosi u Dalmaciji razvijali su se u različitim varijantama, ali su svi bili u interesu veleposjednika. S vremenom postali su kočnica razvitka poljoprivrede i značili su zastoj u napredovanju. Zbog toga je bilo nastojanja za vrijeme mletačkog, francuskog i austrijskog vladanja da se uklone takvi zastarjeli odnosi, ali veleposjednici su uvijek našli načina da se oni održe, čak i onda kad je 1848. god. patentom bana Jelačića ukinuto kmetstvo. Kolonat je ostao i dalje na snazi pod izgovorom da se ne temelji na feudalnom odnosu, već kako je i ranije spomenuto, na privatno pravnom ugovoru. Tek predhodne odredbe za pripremu agrarne reforme od 25. veljače 1919. god. određuju ukidanje kolonatskih i svih sličnih odnosa. Ipak ta načelna zakonska odredba nije provedena pa je zakonom 1930. god. i zakonom 1931. god. određena likvidacija agrarnih odnosa u Dalmaciji, među njima i kolonata. Ta likvidacija počela se provoditi tek 1933. god. no konačno su kapitulacijom Italije 8. rujna 1943. god. u potpunosti ukinuti kolonatski odnosi.

Kapitulacijom Italije otok Ugljan pa tako i mjesto bili su na neko vrijeme oslobođeni od talijanske i njemačke vlasti. U to vrijeme spaljeni su spisi iz dragocjene biblioteke obitelji Brčić i Vrgade. Iz spisa se mogao steći potpuni uvid u kolonatske odnose mjesta Ugljana. Zahvaljujući sačuvanim rijetkim listinama mještana Božidara Crnošije saznajemo broj i imena veleposjednika, kao i neke pojedinosti organizacije života mjesta Ugljana. Listine datiraju iz 1917. god., a to je vrijeme prvog svjetskog rata kada je kolonat bio pri kraju. Značajnije veleposjedničke obitelji po ovome izvoru su bile: Brčići, Urtale, Medovići i Vrgade. Od spomenutih na Ugljanu je živio sa svojom obitelji Vrgada, punim imenom Ivan pl. pok. Petra, te je ujedno bio vlasnik spomenutih listina. Iz njih je vidljivo da je sam vodio uredne zapise o svojim kolonima svrstavajući ih u 4 razreda, prema davanjima. Po tom popisu 1917. god. na Ugljanu bilo je 188 obitelji. Vrgada ugljanske zaseoke u svom zapisu od 3. travnja 1917. god. naziva sekcijama koje su imale svoje predstavnike:

* za Čeprljandu - Tome Alavanja, pok. Marka
* za Fortošćinu - Frane Crnošija, pok. Šime
* za Lučino selo - Jakov Borić, pok. Ive
* za Batalažu - Šime Maštruko, pok. Mihe
* za Guduće - Mate Funčić, pok. Šime
* za Gornje i Donje selo i Sušicu - Šime Višić, pok Šime

Vrgada je imenovao i glavara koji je u to vrijeme bio Ive Martinov Perin. Posao poljara obavljali su Frane Barin, Šime Mufa, pok. Ive i Ive Višić, pok. Frane.

Ovakvo ustrojstvo vlasti i reda u selu je svakako za pohvalu bez obzira što je veleposjednicima, u ovome slučaju ugljanskom Vrgadi, služilo zbog lakšeg upravljanja posjedom i samim mjestom. Ukinućem kolonatskih odnosa bivši koloni postali su nasljednici i vlasnici zemlje koju su od davnina obrađivali njihovi djedovi.

* Faksimil listine iz 1917. god. o imenovanju odbora koji će skupa s posjednicima regulirati obveze i dužnosti mještana.
* Faksimil listine iz 1917. god. s imenima ugljanskih posjednika.

Pogledano: 5399 puta