Sv. Hipolit

Sv. Hipolit

Lista zaštićenih kulturnih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 04/2009 – Liste zaštićenih kulturnih dobara.

II.
U listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno člancima 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do

31. listopada 2009. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna kulturna dobra, (b) podvodni arheološki lokaliteti, (c) pokretna kulturna dobra i (d) nematerijalna kulturna dobra:

UGLJAN
Crkva sv. Hipolita i Kasijana
č. 2695 i č. zgr. 45.
Ugljan
Z-4254

Pogledano: 3292 puta