Obiteljsko stablo obitelji prezimena Girić, Stanić-Girić, Jančić, Stanić, Funčić i Belić iz Ugljana - Autor: Mirko Stanić

Obiteljsko stablo obitelji prezimena Girić, Stanić-Girić, Jančić, Stanić, Funčić i Belić iz Ugljana

Ovi podaci uzeti su na temelju postojeće dokumentacije kojom raspolažem, te uvida u knjige matičnog ureda Preko, državnom arhivu u Zadru, crkvenom arhivu svete Marije u Zadru , zemljišno-knjižnog odjela u Zadru, kao i usmenih predaja svojih predaka i bližih susjeda.

U Državnom arhivu u Zadru za mjesto Ugljan pohranjeno je 27 matičnih knjiga i to rođenih 10, vjenčanih 6, umrlih 9 i 2 krštenih i krizmanih. Pohranjene matične knjige datiraju od 1580. do 1898. god. 8 knjiga pisano je glagoljicom, a ostale talijanskim i hrvatskim. Matične knjige od 1898. god. nalaze se u matičnom uredu Preko.
Usput i nekoliko podataka o katastru za Istru i Dalmaciju od 1823. do 1975. g., mape se nalaze u Državnom arhivu u Splitu, telefon 021-348-914
Pod rednim brojem 670 upisano je mjesto UGLJAN (Uglian), kotar ZADAR II (Zara) i sadrži 38 dokumenata pod rednim brojevima:
2. Zapisnik čestica zemlje iz 1825. godine.
3. Zapisnik čestica zgrada iz 1825. godine.
7. Popis zgrada sela i svih zaseoka u k.o. prema broju čestica zgrada i kućnom broju te s naznakom vlasnika, tipa kuće i naznakom godišnje kućarine iz 1846. godine.
12. Abecedni imenik svih posjednika u k.o. iz 1878. godine
Prvo prezime na Ugljanu Stanić datira još iz 1608. god. kad Zadarski car Octavian daje nalog da se popišu nosioci domaćinstava na zadarskim otocima. Za mjesto Ugljan popisom je obuhvaćeno oko 100 domaćinstava, samo imenom i prezimenom nosiocem domaćinstva bez drugih podataka. Od 100 tako popisanih domaćinstava danas ih nema niti polovica ili su iselili ili pojedine cijele obitelji pomrle.
U 100 popisanih domaćinstava ne nalazi se prezime GIRIĆ , MAlFATTO, niti ĆUĆA.
Među tih popisanih 100 obitelji nalazi se i prvo ime ZORZI STANICH (Stanić) vjerojatno živio u današnjem zaseoku Donje Selo, Muline. Tada po popisu ukupan broj žitelja mjesta Ugljan iznosio je 452 žitelja. Danas 2017. god. prema popisu iz 2011. ukupan broj žitelja iznosio je 1316.


A ZASEOK GUDUĆE

U zaseoku Guduće na Ugljanu prezime GIRIĆ u arhivima nalazi se u 18. stoljeću i to:

1.GIRIĆ ŠIME, žena Klara

2.GIRIĆ MARTIN, pok. Šime, žena KATARINA BUNJA, rođen 1757.g., umro 20.12.1828. god. u 71. godini (1383-13/7 N° 60)

3.GIRIĆ IVANICA, pok. Martina i majke Katarine, vjenčana 21.1.1822. god. za BACALJA ANTU, umrla 27.9.1876. god. u 80. god., sin Ive Bacalja rođen 1825 god., umro 17.08.1828. god. u 3. god. Kći BACALJA Tomica rođena 19.7.1829.god., kći BACALJA Božica rođena 18.11.1832 g, umrla 17.08.1834. god.u 2. god.
4.GIRIĆ IVE, pok. Martina i Katarine Bunja, rođen 8.5.1809. god., vjenčan 3.4.1840. god., umro 24.2.1867. u 58. god., vjenčan sa LUCE BORIĆ, rođena 13.12.1809. god., umrla 6.12.1879. u 70. god.,
potomci su :

5.GIRIĆ MATIJA, otac Martin majka Katarina, umrla
8.3.1856. god. u 40. god. (2051- 57/8),

6.GIRIĆ KATE, otac IVE, majka LUCE Borić, rođena 23.11.1844. god., vjenčana 8.1.1871. god. za Šljaka Josu
Potomci Šljaka Josipa i Kate su:
sin Ante rođen 7.1.1872. god., umro 29.2.1872. god. u 1. mj.
kći Marija rođena 22.9.1876. god., umrla 20.12.1876. god. u 3. mj.

7.GIRIĆ ANTONIO otac IVE, majka LUCE Borić, rođen 24.5.1847. god.

8.GIRIĆ MATIJA, D'ignoti, rođena u Zadru, umrla 26.6.1850. god. u 4. god.

9.GIRIĆ MATIJA, otac GIRIĆ Ive majka BORIĆ Luce, umrla 28.12.1851. god. u 2. godini.

10.GIRIĆ IVAN, nezakonit, pok. Ive, rođen 4.2.1843. god. po izvodu iz matičnog ureda Preko, vjenčan 11.2.1866. god. sa FRANICOM CELENT rođenom 14.10.1835. god. od oca MATE i majke KATE Štohera.
Svjedoci vjenčanja Bartol Vidaković i Šime Maštruko.
Girić Ivan nezakonit u nekim dokumentima u zemljišnom-knjižnom sudu piše pokojnog Ivana nepoznatog prezimena niti dokumenata na kojima se temelji. Umro na Ugljanu 17.1.1923. god. od podljeva krvi u 80. god. života i sa njime je izumrlo prezime GIRIĆ kojeg ne nalazim više u Hrvatskoj.
Prezime Girić rasprostranjeno je u Vojvodini, Srbija Bačka, Morošin, Novi Sad, Kikinda, u južnoj Srbiji Leskovcu i to Girić Dr.Ninoslav rođen1955. god. narodni poslanik Skupštine Srbije.U svijetu 2014 god. prezime GIRIĆ imalo je približno 196 imena i to:Srbija 151
,Češka 19, Ukrajina 19,Sjedinjene Američke Države 10,Engleska 1, Francuska 1, Letonija 1, Kanada 1.
U Vojvodini prezimena Girić porijeklom su Nijemci i Mađari, ima li Hrvata i Srba nije poznato.

Potomci Girić IVANA su:

11..GIRIĆ MARIJA, otac Ivan, majka Franica Celent, rođena 6.12.1866.god. Vjenčana za zeta Matu Stanića, pok. Ive koji je došao iz Donjeg sela Muline dana 10.11.1889. god., svjedoci vjenčanja Girić Mariji Mate Marfat, Stanić Mati Šime Maštruko .
Umrla u drugom stanju zbog upale nakon što je ustala iz kreveta skuhati mužu Mati ribu kad je došao iz ribanja (kogola), 27.4.1890. u 24. god.
Zbog toga što nije rođeno noseće dijete daljnji potomci Stanić Mate, pok. Ive nemaju nikakve krvne veze sa obitelji Girić Ivana iz Guduća.

12.GIRIĆ MATE, otac Ivan, majka Franica Celent, 25.2.1869. god., umro 14.8.1870. god u 2. god. (Fruso di sangve)

13.GIRIĆ BOŽO, otac Ivan, (nezakonit) majka Franica Celent rođen 15.11.1970. god., umro 17.10.1975. god. u 5. god. (od angine - difterije).

14.GIRIĆ IVANICA, otac Ivan, majka Franica Celent, rod. 21.5.1874. god., umrla 7.2.1958. u 84. god., vjenčana za Vučina Tomu, Antina iz Ugljana koji je umro 5.9.1953. god. Kćerka Vučina Šanta rođena 28.01.1895. god. Udata u Zadar za Večerala. Sin Nikola, njegova kćer Irma živi u SAD

15.GIRIĆ ANICA, otac Ivan, majka Franica Celent, rođena 16.6.1877. god., umrla 2.3.1891. god. u 14. god.


PREZIME STANIĆ GIRIĆ

STANIĆ MATE pok. Ive, nepoznatih roditelja zvan Stanić, i Ivanica Maštruko, u nastavku STANIĆ GIRIĆ MATE, rođen.19.9.1863. god.
Dolaskom za zeta i vjenčan dana 10.11.1889. god. dodaje se po kući i prezime GIRIĆ. Umro u bolnici u Zadru od sepse slijepog crijeva 11.1.1920. god. u 57. god. života. Pokopan na Ugljanu.
Stanić Girić Mate, vjenčan po drugi put, žena Franica rođ. Belić, pok.Ive i Matije Borić rođena 1.10.1866. god., vjenčana 15.11.1891. god., umrla 5.2.1940. na Ugljanu u 74. god. života .

Potomci Stanić Girić Mate i Franice Belić su:

1. STANIĆ GIRIĆ MARIJA, pok. Mate, rod. 19.8.1892. god., umrla 6.1.1964. god. u 72. god. života. Vjenčana za Strihić Božu zvani Tome, pok. Ive. Njezini potomci su kći Strihić Nevenka udata za Rogomentić Marjana, sin Strihić Mario, žena Stanka, otac Ivanac Nikola.

2. STANIĆ GIRIĆ IVANICA pok. Mate, rod. 29.6.1894. god., umrla 30.1.1967. u 73. god. života u Ugljanu. Njezin momak nije dobio dozvolu za vjenčanje, rodom iz Poljane na Ugljanu zbog čeka je skočio s mosta na Sušaku i ubio se.
Iza drugog svjetskog rata vratila se ponovo živjeti u Zadar i ponovno se zaposlila u ljekarni kod Četiri kantuna, stanovala u stanu Žrtava fašizma br. 1 sa tetom Ivanicom, živio sam i školovao se do odlaska u JNA školu rezervnih oficira u Trebinju. Po povratku ponovno sam živio kod tete do dobivanja svog vlastitog stana.
Teta Ivanica nije se udavala i svoj dio imanja ostavila je bratu Stanić Girić Anti prilikom diobe zemlje i kuće 1953. god. Do smrti živjela s bratom i nevjestom Šantom na Ugljanu.

3.STANIĆ GIRIĆ, muško dijete rođen 23.2.1896. god., nekršten umro 23.2.1896.god., otac Stanić Girić Mate, majka Franica rođena Belić.

4.STANIĆ GIRIĆ IVE, pok. Mate i Franice Belić, rođen 22.08.1898. g.na Ugljanu umro 21.10.1978. g. U Americi u 80. god. života na adresi 170 Eureka st. San Francisco USA, oženjen Poljakinjom Edith Girich, imali jednog sina Ivicu.

5.STANIĆ GIRIĆ JOSIP pok. Mate i Franice Belić
rođen 20.2.1901. god. na Ugljanu, žena ANA rođena 10.8.1902. god., umro u Argentini na adresi Calle Estade de Israel 1152 Rosario.
U Argentinu iselio još 1923 g. ostavivši svoju ženu Anu rođenu Stanić pok. Šime zvani (Dorkić), koje je rodila 1924. g. sina Stanić Vinka kasnije oficir JNA, oženjen na Kosovu u Prištini ženom Nevenkom Babić (srpkinja). Stanić Girić Josip radio je cijelo vrijeme u tvornici mesnih proizvoda zvanoj Svift u Rosariu. Stanić Vinko umro i sahranjen u Beogradu .
Stanić Josip ženu Anu i sina Vinka napustio odmah nakon odlaska u Argentinu ostavivši poveći dolarski dug za kojeg je u zalog dao eventualni svoj nasljedni dio kuće i imanja koji će ga pripasti nakon smrti svojih roditelja. Dug sa kamata po tužbi vjerovnika vratili su brat Ante i nevjesta LJubica žena Krste.

Ana, žena Josipa 1929. godine u drugom stanju odlazi sa sinom Vinkom
U Šibenik gdje je rodila žensko dijete koje je živjelo oko četiri god. Ana se u Šibeniku preudala i imala je nekoliko djece te živjela u Šibeniku do svoje smrti.

Potomci Stanić Vinka su :
STANIĆ Mirjana, kći sada udata živi u Beogradu
STANIĆ Marijan, sin sada živi u Americi Kalifornia

6.STANIĆ GIRIĆ ANTE, pok. Mate i Franice Belić
Rođen 29.4.1903. god. u Ugljanu, umro 11.11.1987. god. u 85. godini
života vjenčan 2.8.1931. god. sa Funčić Šantom, otac Šime, majka
Marija Kuštera, kći Šanta rođena 30.10.1910. god., umrla 7.9.1988. god. u 78. godini života.

Potomci STANIĆ GIRIĆ ANTE i žene Šante su: Stanić Mirko, rođen 29.1.1932. god., vjenčan 13.10.1965. god.
žena Mirjana Stanić, otac Vjekoslav Stanić, majka Anka rod. Vučina, otac Ive, Mirko i Mirjana nisu krvno vezani. Djeca Tanja Stanić 29.08.1966., završila Ekonomski fakultet, smjer Vanjska trgovina, udana za Belić Damira, sin Ante ,kći Doris. Sandra Stanić rođ. 26.8.1970. završila Ekonomski fakultet smjer Turizam.
Stanić Zdenko, rođen 17.4.1939.g .u Ugljanu, vjenčan 22.4.1967. g, umro 2.12.2007. g. u Ugljanu u 68. god. života.
Oženjen Mirjanom Strihić, majka Kate, otac Ante rođene 22.2.1946.g.,
sin Stanić Davor dipl.ing. strojarstva rođen 22.4.1968.g., kći Stanić Suzana, završila Ekonomski fakultet smjer Turizam udana za Škoda Božu, rođena 19.10.1971.g.

7.STANIĆ GIRIĆ KRSTO, pok. Mate i Franice Belić
rođen 24.2.1910. god u Ugljanu, umro 22.1.1977. god u USA, NEW YORK u 67. god. života. Žena Stanić Ljubica, rođena Radulić, vjenčani 1937. na Sestrunju.
Stanić Girić Krsto otišao u Ameriku 1939. god., sin Stanić Željko, rođen 31.07.1938.
Odlaskom u Ameriku napustio ženu i sina Željka.
Sin Željko dva puta ga je posjetio u Americi. Krsto se u Americi ponovo oženio i imao tri sina. Željko ima sina Šimu i kćer Marijanu, sa ženom Marijom Ljoka, pok.Vjekoslava i Palme.


8.JANČIĆ JOSIP, nezakonit, rođen u Zadru, umro u Gornjim Plavnicama -Bjelovar.
Josipa su uzeli u Guduću Girić Ive i Stanić Mate oko 1890. god. i sa njima je živio do odlaska u prvi svjetski rat, gdje je ostao živ i nakon rata nastanio u Bjelovaru, gdje je radio na održavanju kotlovnice Bjelovarskog
kazališta. U prostorija pokraj kotlovnice našao je svoj smještaj i tako živio do mirovine. Nakon mirovine odlazi u Gornje Plavnice kod žene zvane Cila. Tamo je i umro, da li je bio oženjen nije poznato.
Na Ugljan kod oca Ante počeo preko ljeta dolaziti i tako nekoliko godina uzastopno negdje od 1960. god. nadalje. U Gornje Plavnice posjetila ga je jednom teta Ivanica i majka Šanta, a 1961. god Zdenko i Mirko.
Prezime Jančić prošireno je po cijeloj Hrvatskoj i broji oko 590 imena, veliki broj su visoko obrazovani.B DONJE SELO MULINE

U zaseoku Donje Selo – Muline prezime STANIĆ nalazim još u 17. stoljeću vjerojatno je postojalo i još ranije, nepoznatog porijekla. Matične knjige od 1580 god. pisane su glagoljicom koju teško čitam-

STANIĆ ZORZI već rečeno obuhvaćen je popisom iz 1608. godine.

STANIĆ BOŽE žena TOMICA GRGONA, vjenčani 12.2.1833. god.
Potomci:
STANIĆ KATE, rođena 3.1.1834. god.
STANIĆ MARIJA, rođena 2.1.1838. god.

STANIĆ IVE-JAKOV žena Dumica, rođen 25.7.1844. god., vjenčan 22.11.1868. god., umro 08.08.1936 god. Žena Dumica Grgona rođena, 5.7.1946. god., umrla 6.4.1873.god. u 26.god.,otac Bože Grgona, majka Matija Pece.,naslijedio suvlasnički dio Z.K. uloška 770 za 280/1920 dijela.
Potomci:
STANIĆ ŠIME, žena Šanta Lukačić, rođen 29.12.1869. god., umro 17.6.1952. god. (2070-267/29)
STANIĆ MATE, rođen 14.1.1872. god.(2071–37/4),umro 14.03.1873g.

STANIĆ IVE, žena Marija Longin, vjenčani nakon smrti Dumice 29.9.1873. god.
Marija rođena 16.5.1838. god., otac Ive Longin, majka Ivanica Pera iz Lukorana.
Potomci:
STANIĆ IVE – PERE, rođen 17.5.1877. god., umro 1.10.1878. god. u 2. god.

STANIĆ STIPAN, boravio u Kninu i Zadru po zanimanju pekar roditelj MILE i ANICA, umro 08.4.1920. god. u Zadru u 56. god. života, pokopan na groblju Sv.Marije na Ugljanu.

Prema podacima Državnog arhiva u Zadru izvađenih 21.8.2017. g.
piše: Giovanni Belić D'ignoti Genitori, rođen 1826.g., vjenčan 17.1.1852.g. Ivanicom Maštruko, od oca Ante rođena 1829. god.
Giovannia Belić nepoznatih roditelja iz sirotišta u Zadru uzela je obitelj BELIĆ iz Ugljana.
Giovanni Belić imao je djece i to: GRGO,MARIA, JAKOV, IVE, jedno žensko dijete odmah je i umro.
Giovanni Belić mijenja svoje i ženino prezime i ime i seli iz Ugljana u zaseok Donje selo, Muline, pod imenom:

STANIĆ IVE I IVANICA MAŠTRUKO.
STANIĆ IVE (bez roditelja), rođen 1926. god. uzet iz Zadra kao BELIĆ GIOVANNI umro 16.5.1871. god., u 45. god. žena Ivanica Maštruko (pradjed i pranana)
Potomci STANIĆ IVE i IVANICE su:
1, STANIĆ GRGO ,sin Ive i Ivanice Maštruko ,rođen 12.03.1853 g,
Vjenčan 20.07.1883 g.žea Kate Petrić ,rođena 16.0.1846 g
Stanić Šimun ,sin Grge i Kate ,rođen 03.02.1884 g. naslijedio
suvlasnički dio Z.K.uloška 770 za 280/1920 dijela.

Stanić Marija , rođena 22.10.1887 g. ,kumovi Mate i Mande Marfat.

2...BELIĆ STANIĆ MARIA pok.Ive i Ivanice Maštruko, rođena 21.1.1856. god. (2070 R 129/4) N° 56. Vjenčana za Rogomentić Matu 19.11.1876. god. (2051-33) N°38, umrla 30.7.1890. god. u 34. god., uzrok smrti (Annegata),Mate rođen 26.06.1857 god.
Potomci su :Rogomentić Božo – Stipe rođen 24.1.1877 god.umro u Splitu dana 26.08.1958 god.Rogomentić Ive –Jakov,rođen 30.07.1880 god. Jedno nekršteno dijete odmah umrlo (feto morto ) 09.01.1883 god.
Rogomentić Ante – Šime rođen 05.01.1886 god.,umro 22.01.1886 god.
Rogomentić Tomica – Ivanica rođena 01.12.1887 god.,umrla 17.01.1888 god.u 47 danu.

3..GIACOMO–JAKOV, pok. Ive i Ivanice Maštruko, rođen 24.6.1858. god. (2070 R 149/15) N° 56

4..ŠIME–MIHO, pok. IVE- Giovanni D'ignoti i Ivanice Maštruko, rođen 29.9.1860. god. (2070 173/22 ) N° 71

5..STANIĆ MATE, pok. Ive i Ivanice Maštruko rođen,19.9.1863. god. (moj dido) (2070 201/21) N° 71

6..STANIĆ BARE IVE, pok. Ive i Ivanice Maštruko, rođen 8. 8.1866. g.
Umro 14.6.1931. god. Izvađeni smtni list u Preku (2070 231/21) N° 71.


7..STANIĆ FRANICA, otac Ive Stanić majka Ivanica Maštruko, rođena 3.10.1868. god.,vjenčana 9.11.1890. god. za Šljaka Tomu koji rođen 14.12.1866. god., sin Šljaka Frane ,rođen 15.08.1896. god., umro 16.12.1987 god. u 91 god., kćerka Zefa, sin Lenko, oženio se po drugi
put kćerka Irma
Šljaka Tome i Ivanica ,osim sina Frane imali su kćerku Mariju rođena 22.07.1898. god.

8..STANIĆ ŠIME, otac STANIĆ IVE (nezakonit) zvani BELIĆ i Ivanice Maštruko rođen 2.10.1871. god. (2070 R 291/32)

Iz zaseoka Donje selo Muline jedan dio obitelji Stanić seli na Batalažu u tadašnji dvorac Dorkić, kojeg zbog lošeg stanja i nemogućnosti održavanja prodaje tadašnji vlasnik. Godina prodaje i kupnje nije poznata. U Dvorac je preselio Stanić Ive sa ženom Marijom Longin, vjerojatno sa sinom Šimom. Danas na Batalaži živi više obitelji o kojima više kasnije u poglavlju C ZASEOK BATALAŽA.

Stanić Mate, pok. Ive nezakonitog oca, odlazi iz Donjeg Sela za zeta u zaseok Guduće kod obitelji Girić Ivana nezakonitog. Vjenčan 10.12.1889. god.,Marija Girić ostali podaci dati na stranici 3.

U Donjem Selu Muline, ostaju starosjedioci, pored ostalih

I.STANIĆ IVE nepoznatih roditelja, rođen 1826.god. pod prezimenom Giovanni Belić, umro 16.5.1871. god. u 45. god., žena Ivanica Maštruko Antina, vjenčana pod prezimenom Maštruko Ivanija, rođena 1829. god. otac Ante, majka Kate, umrla prezimenom Stanić Ivanica 31.1.1894. god. u 65. god života.
Potomci Stanić Ive (nezakonit) i majke Ivanice Maštruko su:

.STANIĆ ŠIME- MIHO, rođen 29.9.1860. god., otac Giovanni D'ignoti, majka Ivanica Maštruko, vjenčani 17.1.1852. god., žena Matija Goja, rođena 29.1.1880. god., vjenčani 13.11.1887. god. ( 2070-173/22 N°71)
Šime umro 1937. god., potomci naslijedili suvlasnički dio z.k.uloška 770 za 840/1920
Potomci STANIĆ ŠIME - MIHO i Matije Goja su:
1.Stanić Krste pok. Šime rođen 04.04.1890 god.

2.Stanić Stoše pok. Šime udata za Cnošija Krstu, rođena14.1.1892. god. umrla 27.5.1980. god., sin Dinko i kći Vilma. Kći Vilma udata za Jurjevič Srećka naslijedili su suvlasnički dio z.k. uloška 770 za 56/1920, Jurjević Ivan pok. Lerijana i Jurjević Kristofor pok. Lerijana po 28/1920 dijela.

3.STANIĆ MARIJA, pok. Šime udata za Višić Šimu (zvan Bugva), rođena 30.6.1894. god., naslijedila suvlasnički dio uloška 770 za 56/1920 ostali podaci nepoznati.

4.STANIĆ FRANICA, pok. Šime i majke Matije Goja (učiteljica) udata za Mirković Josipa rođena 1.10.1898. g. umrla 31.3.1976. g., sin Mirković Mirko i kći Mirković Mira naslijedili su suvlasnički dio z.k.uloška 770 za 728/1920

III.STANIĆ MATE rođen 19.9.1863. god. potomci na stranici 4 i 5
IV.STANIĆ IVE (Giovanni) žena MATIJA BORIĆ, rođen 8.8.1866., umro 14.6.1931.
vjenčan 19.2.1894.god.
Matija Borić rođena 13.4.1872., umrla 23.8.1941. god.
naslijedili suvlasnički dio imanja od 560/1920

Potomci STANIĆ IVE i Matije Borić:
1.STANIĆ MARIJA, rođena 20.7.1896. god., umrla 25.10.1896. god., u 3. mjesecu života.

2.STANIĆ ŠIME pok. Ive i Matije Borić, rođen 1898., umro 1973. na Ugljanu u 75. god. života,neoženjen

3.STANIĆ BOŽO pok. Ive i majke Matije Borić, rođen 24.12.1900. god., oženjen Marijom Stipanić (zvana Rica) rođena 12.7.1898. god., umrla na 1987. god. na Ugljanu, Stanić Božo umro u New York USA, Marija primala mirovinu Američku.
Sin Bože i Marije BISERKO.

4.STANIĆ ŠANTO pok. Ive i majke Matije Borić, rođen 18.10.1908. g., umro 7.12.1962. g. u Orebiću, vjenčan Krstinom Baraba iz Ugljana 15.6.1935 g. u Dubrovniku. Baraba Krstina rođena 30.4.1898. g., naslijedili imanje Z U 770 Stanić Šanto pok. Ive suvlasnički dio: za 28/1920 dijela Stanić Kristina suvlasnički dio 84/1920.

5.STANIĆ MARICA, pok Ive i majke Matije Borić, rođena 14.8.1905.god., udata za Talijana u Zadru, nakon drugog svjetskog rata otišli u Ravenu gdje je i umrla, potomci Šimeto i Aldo.

6.STANIĆ ANKA, pok. Ive i Matije Borić, (zvana Kosavica), neudata, umrla na UgljanC ZASEOK BATALAŽA

U zaseok Batalaža iz zaseoka Donje selo-Muline doselili su Stanići već rečeno pod B Donje selo–Muline na strani br.7

STANIĆ IVE, žena Marija Longin (zvani Dorkić) podaci dati na stranici 6.

STANIĆ ŠIME, pok. Ive i majke Dumice Grgona, rođen 29.12.1869., umro 1952 god. na Ugljanu i pokopan, grobnica 486/4, žena Šanta Lukačić

Potomci Stanić Šime i žene Šante Lukačić:
STANIĆ ANA, rođena 10.8.1902. god, otac Stanić Šime, majka Lukačić Šanta vjenčana za Stanić Girić Josu 1923. god.
STANIĆ MATIJA – MARIJA, rođena 25.2.1904. god., otac Stanić Šime, majka Stanić-Lukačić Šanta.
STANIĆ JAKOV, rođen 25.7.1907. god., otac Stanić Šime, majka Stanič-Lukačić Šanta.
ZORKA, ŽIVKA i DANICA .
Nakon smrti žene, ŠIME se ponovno ženi sa Marijom, Stipanić (Bulin) i ima troje djece: MILE,ĆIRO i NEDA

STANIĆ BOŽO, pok. Ive i majke Marije Longin, rođen 16.10.1874. god.,vjenčan 15.1.1900. god., umro 1.11.1947. god. u Ugljanu.
žena ANTONA Crnošija, rođena 8.6.1878.god., umrla 26.2.1950. god.
Potomci Stanić Bože:
STANIĆ STOŠIJA rođena 1900. god., neudata radila u štabu kod Maršala TITA na Visu.
STANIĆ ANTE rođen 29.4.1904. god., živio oženjen i umro bez djece u Južnoj Americi-Urugvaju.
STANIĆ MILKA rođena 1912. god., časna umrla u Argentini .
STANIĆ VJEKOSLAV rođen 1914. god., stradao na brodu PETAR ZORANIĆ 14.12.1960. god. i pokopan na Ugljanu .
STANIĆ SLAVKA (Bogoljuba) rođena 1916. god. časna vršila visoke dužnosti u Vatikanu u Rimu umrla u Južnoj Americi Ćile.Potomci Stanić Vjekoslava i Anke Vučina
STANIĆ SLAVKO rođen 1937. god.
KARLOVIĆ VESNA rođena 14.10.1939., živi u Venezueli Caracas, udovica pok. Tihomira, sin Roberto.
STANIĆ MIRJANA, žena Mirka rođena 9.10.1946 g.
ZANKI ZDENKA, žena Vladimira rođena 22.2.1949. g., živi u Splitu

STANIĆ IVANICA, pok. IVE i majke Marije Longin, rođena 24.12.1879. god. (2071-33/44 N°71)
Udata 12.2.1899. za ŠIMU VIDAKOVIĆA
potomci: LUDORFO, VINKO, HUBERT, BALDO, JUSTINA, PALMA, ANTICA, GOJA .
JUSTINA i PALMA živile i umrle u ARGENTINI.


D PREZIME FUNČIĆ

FUNČIĆ ŠIME, pok. MATE, rođen 11.09.1871. god., umro 13.12.1940. god. u 69. god., žena MARIJA KUŠTERA rođena 10.3.1872. g., vjenčana 10.11.1895. god., umrla 13.10.1926. god. u 54. god. od zaduhe i pokopana na Ugljanu.

Njihovi potomci su:
FUNČIĆ NIKOLA, pok. Šime i majke Marije,rođen 22.11.1900. god., oženjen Antonom iz Male Rave, živio i radio u San Pedro California
Potomci: Živko, Nik i kćer Ruža

FUNČIĆ ŠIME, pok. Šime i majke Marije, rođen 20.1.1902. god., živio i umro u Francuskoj, radio kao pekar, imao tri kćeri, jedna se javljala pismom i telefonom imala više od 96 god.

FUNČIĆ IVE, pok. Šime i majke Marije Kuštera, rođen 12.6.1905. god., vjenčan 19.1.1930. god., žena Marija Ćuća, rođena 1908. god., umro 21.3.1980. god. pokopan na Ugljanu.
Potomci su:
Funčić Rikard žena Neda živi u Rijeci
Funčić Vladimir žena Marija Karlović, umrla 1917. god.
Funčić Mira pok. Ive, udata za Smirčić Josipa, zvan Bepo,umrla 7.3.2018. god.
Funčić Lenka, pok. Ive, udata za Alavanja Bisera

FUNČIĆ KRSTO, pok. Šime i majke Marije, rođen 1.4.1908. god.
Krste je otišao za zeta obitelji Fatović, oženio ženu Stošicu i živio u zaseoku Sušica.
Dana 2.10.1945. god sa svoji kaićem na jedro prevrnuo se uslijed jake iznenadne bure vraćajući se iz Zadra gdje je u školu upisao sina Vilima, s njime u kaiću bio đak Mekelenić Rumenko koji je sutra dan pronađen mrtav iza rive u selu gdje ga je donijela bura .
Tomica Rebac se spasila tako što je 2 vesla zavezala traversom i bura je donijela kasno u noći na traticu u Čeprljandi. Ujca Krstu nisu nikada pronašli. Istog dana u Zadru bila i mati Šanta, trebala se sa Krstom vratiti na Ugljan, ali je zakasnila doći na Puntamiku kada je brat već bio isplovio i tako najvjerojatnije ostala živa.

FUNČIĆ ŠANTA, pok. Šime i majke Marije, podaci na stranici 5

FUNČIĆ MIRO, pok. Šime i majke Marije, rođen, 1913 god., umro u Californiji SAD, žena ANA iz okolice Šibenika, sin Ričard i kći Tina

G PREZIME BELIĆ

Prezime Belić nalazimo u arhivima još u 17. stoljeću popisom imena domaćinstva 1608. god. nalaze slijedeća imena:
BELIĆ NIKOLO, BELIĆ FRANCESKO , BELIĆ ZUANE , i BELIĆ KATARINA, ostalih podataka za sada nema.

BELIĆ IVE žena Matije Borić (zvan Didić)
Njegovi potomci su:

BELIĆ FRANICA, vjenčana 15.11.1891. god. za STANIĆ GIRIĆ Mate, potomci na stranici 4. i 5
BELIĆ MARIJA, neudata živjela sa tetom Ivanicom u Zadru rođena 20.10.1872. g., umrla 23.5.1954. g. i pokopana na Gradskom groblju u Zadru.
BELIĆ IVANICA, otac Belić Ive majka Borić Matija,vjenčana za Bacalja Ivu, 16.1.1898. god. otac Bacalja Tome, majka Mufa Ivanica
Potomci : Ivanice Belić i Ive Bacalja :
Bacalja Augustin, rođen 07.10.1898. god.
Bacalja Božica,rođena 09.11.1900. god.
Bacalja Romano,rođen 09.12.1902. god, umro na Ugljanu 11.06.1980.g.
Bacalja Rodolfo rođen 01.03.1905. god umro 01.09.1932. god.u 27.god.
BACALJA MIRO ,rođen 1919 i poginuo 22.11.1943 u 24 god.
Dana 22.11.1943. god. u zoru njemačke snage iskrcale su se na Ugljan, Ždrelac i krenule prema Preku,u borbi kod mjesta Poljana pogođen je Miro, jedinice Otočkog partizanskog odreda povlače se preko uvale Svitla brodovima na Dugi Otok.

BELIĆ ŠIME, pok. Ive potomci su : Belić Antica neudata , Belić Anđelka
Udata Cukar, Belić Palma udata Škopić

BELIĆ MATE, pok. Ive i majke Marije Kumbura, potomci su :
sin MILAN žena ALBINA, djeca: OSKAR, ENKA i LENKO

Zaključak : Na temelju pregledanih matičnih knjiga za razdoblje od 1825.do 1907. godine kao i drugih saznanja može se dati nekoliko zaključaka :
1. Na području grada Zadra i nijhovoj bližoj okolici u ovom razdoblju
rađan je abnormalno visoki broj novorođenčadi nepoznatih roditelja .
Zbog čega se u Zadru otvara Centar za skrb rođene djece nepoznatih roditelja zvano sirotište.
2. Na Ugljanu u to vrijeme rijetko se može pronaći obitelj koja nije uzimala djecu nepoznatih roditelja ( D'ignoti ).Obitelji su uzimale i po nekoliko djece motivirane visokom financijskom potporom države i kao buduću svoju radnu snagu u poljoprivredi ( maslinarstvu ,vinogradarstvu,
Ribarstvu i ostalo.)

3. Iz knjiga jasno se vidi da je u to vrijeme veliki broj novorođene djece umirao i to u razdoblju do 5 godina, u većini obitelji od jednog do nekoliko pa čak i do sedmero.
4. Natalitet u to vrijeme bio je dosta visok u skoro svakoj obitelji. rađalo se je od šestero pa naviše djece.
5. Za razdoblje od 1825. do 1907. godine u 82 godine rođeno je oko 755 novorođenčadi i muške i ženske djece ili prosječno 9 djeteta godišnje. 6.Za razdoblje od 1826. do 1906. godine u 80 godina umrlo je oko 339 duša ili prosječno godišnje 4 umrla. Odnos rođenih i umrlih za to vrijeme je za 53,9 % u korist nataliteta rođenih.

Molim zainteresirane čitatelje da eventualne netočne podatke isprave i dostave na mail: mirko.stanic@zd.t-com.hr

Podatke izvadio: Mirko Stanić, pok. Ante, u 87. god. Ugljan, Trg Dvorina 2, 09.07.2018. god.

Pogledano: 734 puta