Nakon najave gradnje Pelješkog mosta, vrijeme je i za tunelski most Zadar - Ugljan! (www.zadarskilist.hr)

Nakon najave gradnje Pelješkog mosta, vrijeme je i za tunelski most Zadar - Ugljan! (www.zadarskilist.hr)

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković nedavno je najavio kako će izgradnja Pelješkog mosta krenuti ove jeseni, te će most biti gotov u roku 3,5 godine od potpisivanja ugovora, a u slučaju da projekt ne sufinancira Europska unija, financirati ga u cijelosti Republika Hrvatska. Osim juga Hrvatske ova je vijest razveselila i ekipu okupljenu oko projekta povezivanja kopnenog i otočnog dijela Zadarske županije podmorskim tunelskim mostovima, jer realizacija Pelješkog mosta otvara prostor da se napokon krene u realizaciju projekta gradnje sljedećeg kapitalnog prometnog objekta, Podmorskog tunelskog mosta Zadar (Gaženica) - otok Ugljan (rt Otrić)/Pašman.

Iako se o ovom projektu priča "na refule", pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije Olivio Meštrović konstantno priprema dokumentaciju i razmatra mogućnosti gradnje tunelskog mosta. U najnovijoj brošuri, izdanoj ove godine, projekt se predstavlja na engleskom i hrvatskom jeziku, a sve prati izvješće pročelnika Meštrovića o do sada izvršenim radnjama.

Općenito, ističe Meštrović, povezivanjem dalmatinskih otoka s kopnom stvorili bi se uvjeti za strateško pozicioniranje Hrvatske unutar EU kao najpoželjnije europske turističke i boravišne destinacije, koju mnogi zbog klimatskih i drugih sličnosti nazivaju Kalifornijom Europe. Projekt izgradnje podmorskog tunela ima i tzv. domino efekt, tako što će za sobom povući gospodarski i drugi razvoj na lokalnoj i regionalnoj i državnoj razini.

- Izgradnjom podmorskog tunelskog moste Zadar (Gaženica) - otok Ugljan (Pašman) postiže se poboljšanje prometne povezanosti otoka u cestovnom, pomorskom i zračnom prometu, revitalizacija, povećanje broja stanovnika otoka Ugljana i Pašmana i povećanje kvalitete življenja na otocima, razvitak turizma, poboljšanje uvjeta turističke ponude, realizacija planirane turističke izgradnje (projekti Južni Pašman, Prtljug i dr.), dok naselja na otocima Ugljan i Pašman postaju, na svojevrstan način, kopno i predgrađe gradova Zadra, Biograda i drugih kopnenih naselja, ističe Meštrović.

Na području Županije, u neposrednoj blizini trase tunela, djeluje remontno brodogradilište Nauta Lamjana, koje posjeduje stručne i gospodarske kapacitete za proizvodnju, a moguće i montažu glavnih konstruktivnih elemenata podmorskih tunelskih i mostova. Županija ima i dobre mogućnosti koristivosti postojećih proizvodnih kapaciteta za proizvodnju građevinskih elemenata podmorskih tunelskih mostova te povećanje zaposlenosti.

Planirana cijena izrade oslonaca i tunelskih cijevi sa zaštitom, transportom, montažom, brtvljenjem i izradom istražnih radova, projektiranjem i nadzorom nad izvođenjem, procjenjuje se na iznos od 40 - 50 tisuća EUR-a po dužnom metru tunela. Ukupna duljina tunela iznosi cca 4.950 metara, te je ukupna vrijednost projekta i izgradnje procijenjena, prema pokazateljima idejnog rješenja, na iznosu od oko 225 milijuna EUR-a. U uvjetima prihvaćanja projekta na državnoj razini te osiguranju financijskih sredstava, projekt se može u cijelosti realizirati u roku od oko tri godine.

Nažalost, sva dosadašnja nastojanja i zamolbe svim relevantnim i nadležnim ministarstvima RH te Agenciji za investicije i konkurentnost koje je župan, u više navrata, tijekom 2014. i 2015. godine upućivao nisu dala rezultata. Očekivana potpora nadležnih tijela državne vlasti, s obzirom na to da se radi i o projektu koji generira među ostalim i značajne gospodarske i poduzetničke aktivnosti (proizvodni kapaciteti brodogradilišta u Lamjani i Luci Gaženica), povećava zaposlenost, potiče novozapošljavanje i dr., kao i mogućnosti da se znatan dio sredstava za realizaciju projekta osigura iz odgovarajućih fondova Europske unije, izostala je.

- U uvjetima i vremenu u kojem Republika Hrvatska, kao članica Europske unije, treba voditi računa o svim segmentima prometnog, gospodarskog i svakog drugog razvoja te povećanja konkurentnosti u ovom dijelu Europe, odnos nadležnih ministarstava i Vlade RH prema ovom projektu, prema našim do sada provedenim aktivnostima i nastojanjima da se učini znatan iskorak u ostvarivanju navedenih višestrukih ciljeva, je neutemeljen, neprihvatljiv i štetan za Zadarsku županiju, kaže Meštrović.

- S obzirom na to da projekt podmorskog tunelskog mosta Zadar (Gaženica) - o. Ugljan (rt Otrić) Pašman ima znatan dio osnovne projektne dokumentacije već izrađen, ocjenjujemo izvjesnim da bi ovaj projekt, konačno, morao dobiti i očekivanu potporu na državnoj razini, te da bi se u skoro vrijeme, moglo pristupiti izradi daljnje projektne i druge potrebne dokumentacije, iznalaženja načina financiranja, izgradnje te stavljanja u uporabu, svakako kao projekt koji bi se, prema izvornom prometnom rješenju gosp. Boženka Jelića realizirao među prvim takvim projektima u Republici Hrvatskoj, ističe Meštrović.


PREDNOSTI

Komparativne prednosti projektnog rješenja u odnosu na klasične mostove:
- promet koji se odvija podmorskim tunelima ne ovisi o vremenskim ili bilo kojim drugim prilikama. Znači, promet vozila i putnika može se nesmetano odvijati 365 dana u godini.
- troškovi izgradnje također predstavljaju važnu komparativnu prednost u odnosu na klasične mostove iznad mora, jer cijena izgradnje podmorskog tunela po metru dužnom iznosi cca. 45.000 EUR-a (srednja vrijednost procjene), što je najmanje dva puta jeftinije od gradnje mostovima
- ukupno vrijeme gradnje također uvelike nadmašuje klasičan način izgradnje, jer se paralelno radi na izradi i postavljanju više tunelskih elemenata odjednom
- daleko jednostavnije projektiranje u odnosu na mostove
- izuzetno seizmički otporan
- slobodan plovni kanal
- kroz tunelske elemente polažu se i sve ostale infrastrukturne komponente poput vode, struje, plina, čime naši otoci ni po čemu ne bi zaostajali za obalnim dijelom i zasigurno postali jednim od najljepših prostora za življenje
- budući da bi pogon za proizvodnju tunelskih elemenata bio u našim brodogradilištima/lukama, za zaključiti je da bi se izgradnjom podmorskih tunela stvorila mogućnost oživljavanja rada brodogradilišta/luka i otvaranja novih radnih mjesta
- hrvatski brend

Pogledano: 3629 puta