Info

Telefonski brojevi:

Pošta Ugljan: +385 23 288-200
Župni ured Ugljan: +385 23 288-472
Samostan Ugljan: +385 23 288-091
Psihijatrijska bolnica: +385 23 208-200
Azur pizzeria: +385 23 288-253
Jazina bistro: +385 23 288-525
Ambulanta Preko: +385 23 286-181
Apoteka Preko: +385 23 286-030
Benzinska pumpa Preko: +385 23 286-214
OTP banka Preko: +385 23 286-460
PBZ banka Preko: +385 23 223-078
Lucka kapetanija Preko: +385 23 286-183
Jadrolinija Preko: +385 23 286-008
Knjig. usluge Stella: +385 23 250-115
Knjig. usluge Ingrid: +385 23 288-219